Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu
logo Związku OSP RP
Ochotnicza Straż Pożarna
w Zgierzu
herb Zgierza
Misja

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Do jej głównych celów należą: